ปริญญาตรีและโทอินเดีย

ทุนเรียนอินเดีย ลดค่าเทอมเริ่มต้นเพียงเทอมละ 3X,XXX บาท

- คณะคอมพิวเตอร์ IT

- Airport & Airlines Management

- Pharmacy ,Biotech ,Medical Lab

- คณะบริหารธุรกิจ (MBA ,MIB or BBM) 

- คณะวิศวะกรรมศาสตร์ 

- คณะจัดการโรงแรม ( International Hospitality Administration (IHA)) 

- คณะ Animation  (Mutimedia Technology Animation)

- คณะ ออกแบบภายใน (Interior Desing )

- คณะ จิตรกรรม ประติมากรรม (BFA. Painting)

- คณะนิเทศศาสตร์ (Mass Communication & Advertment , Jounalism)

 


• B.C.A (Bachelor of Computer Application)
  ปริญญาตรี คณะคอมพิวเตอร์

• B.B.M. (Bachelor of Business Management)
  ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ

• B.B.M. (Bachelor of  Commerce)
  ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์

• B.Sc. Bio-Technology (Bachelor of Science in Bio-Technology)
  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา

• B.Sc. -  Bachelor of Science (Biotechnology,Computer Science,Electronics & Mathematics)
  ปริญญา ตรี คณะวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีชีวภาพวิทยาการคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ Electronics)

• B.A (Bachelor of Art in Journalism, Tourism, Psychology, Economic & Communicative English)
  ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ มีสาขาให้เลือกดังนี้ วารสารศาสตร์ ,การท่องเที่ยว , จิตวิทยา , เศรษฐศาสตร์ , สื่อสารมวลชน

                               ปริญญาโทอินเดีย

 


• M.Sc. (Master of Master of Science)
  ปริญญาโท คณะ วิทยาศาสตร์

• M.C.A (Master of Computer Application )
  ปริญญาโท คณะคอมพิวเตอร์

• M.I.B (Master of International Business)
  ปริญญาโท คณะธุรกิจระหว่างประเทศ

• M.B.A (Master of Business Administration)
  ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ

 

 


 46/55 หมู่ 2 ซอย แจ้งวัฒนะ 28 ม.กรีนปาร์ค ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

Mobile : 080-6033360/ 086-3383664 Office:02-9649199 Fax.02-9649188

Line ID: gotobangalore  Facebook : www.facebook.com/GotoBangalore