Chandigarh University เป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังในรัฐปัญจาบ ประเทศอินเดีย ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 25,000 คน Clickดูนักเรียนที่ได้เคยได้ทุนChandigarhU

  

 

!! #ทุนมหาวิทยาลัยอินเดียปีการศึกษา 2018-19 Chandigarh University ประกาศให้ทุนนักเรียนไทย ฟรีเกือบ #30ทุน สมัครด่วน.....

1) ทุนการศึกษา 100 % จำนวน 1 ทุน (GPA ไม่น้อยกว่า 3.80)
2) ทุนการศึกษา 75% จำนวน 2 ทุน (GPA 3.6 +)
3) ทุนการศึกษา 50% จำนวน 2 ทุน (GPA 3.4 +)
4) ทุนการศึกษา 35 % จำนวน 15 ทุน (GPA 2.4 ถึง 3.4 )
5) ทุนการศึกษา 25 % จำนวน 10 ทุน (GPA 2.0 + )

 

โดยนักเรียนสามารถเลือกคณะที่จะเลือกเรียนเองได้
เอกสารที่ต้องใช้.
1.ใบเกรดมัธยมปลาย & ใบรับรอง (ถ้าผู้สมัครยังเรียนอยู่ ม.6 สามารถส่งเกรดถึง ม.5 (ม.4-ม.5) และไม่ต้องใช้ใบรับรองการจบก่อนได้)
2.ใบสมัคร สามารถโหลดได้ที่ (ใบสมัครเขียนคณะที่จะเข้าให้ชัดเจนและกรอกเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้) 
3. สำเนา Passport หรือ สำเนาบัตรประชาชน 
4. ผู้สมัครต้องกด Like GotoBangalore และ Share ประกาศนี้ ประกาศผลภายใน 10 วัน หลังจากส่งเอกสาร
5.ใช้ระบบแบบ First in First out คือใครสมัครเข้ามาก่อนสามารถได้รับการคัดเลือกก่อนได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอผลถึง 15 กรกฏาคม 2560
6.ไม่ต้องใช้ IELTS & TOEFL !!!! Scan เอกสาร สมัครเรียนทั้งหมดมาที่ Email : gotobangalore@hotmail.com ผู้สมัครสามารถสอบถาม ตารางค่าเทอมผ่านทาง Application Line ID: gotobangalore
!! คณะที่เปิดสอน ป.ตรี และ ป.โท!!!
PHARMACY (เภสัชศาสตร์)
BIOTECHNOLOGY (ไบโอเทค และ นิติเวชวิทยาศาสตร์)
Medical Lab Technology (เทคนิคการแพทย์)
ENGINEERING (วิศวะกรรมศาสตร์) เช่น Petroleum,เคมี ,Automobile ,ยานอวกาศ,คอม,เครื่องกล โยธา ,Mechatronics ,Electrical และอื่นๆ
MANAGEMENT (บริหารและการจัดการ ) BBA & MBA
HOTEL MANAGEMENT (การโรงแรม)
B.Sc Airlines & Airport Management (บริการการจัดการการบิน และสนานบิน)
ANIMATION AND MULTIMEDIA (อนิเมชั่น และ มัลติมีเดีย)
ARCHITECTURE AND DESIGN (สถาปัตยศาสตร์)
ANIMATION AND MULTIMEDIA (อนิเมชั่น และ มัลติมีเดีย) 
Gaming & VFX,, (เกมส์และ VFX)
B.Sc - Fine Arts(คณะ วิจิตรศิลป์)
B.Sc Film Studies (การกำกับการแสดงและการทำภาพยนตร์)
Fashion Design (ออกแบบและแฟชั้น)
B.E (คอมพิวเตอร์) วิศวกรรมคอมโดย (IBM)
B.Sc (Computer Science) And B.C.A (คอมพิวเตอร์ แอพพลิเคชั่น)
Art (นิเทศศาสตร์)
Agricultural (เกษตรศาสตร์)
Bachelor of Physiotherapy (กายภาพบำบัด)
B.Education คณะครุศาสตร์
Law (กฏหมาย)
ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 25,000 คน นักเรียนต่างชาติ 800 + คน นักเรียนไทยปัจจุบันมีประมาณ 50+ คน ผู้สมัครสามารถดูคณะได้ที่ www.gotobangalore.com
สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ gotobangalore@hotmail.com 
หรือ สามารถโทรสอบถามที่หมายเลข 
080-6033360/ 086-3383664 
Line ID: gotobangalore
www.facebook.com/GotoBangalore
www.gotobangalore.com
http://www.cuchd.in/

‪#‎ทุนเรียนอินเดีย #ทุนอินเดีย #ChandigarhU 

 

 
 

มหาวิทยาลัยนานาชาติ  Chandigarh Univeristy เป็นมหาวิทยาลัยที่ค่อยใหญ่ในประเทศอินเดียซึ่งนักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่มากจากประเทศ เกาหลี เอเชีย มาเลยเซีย อาหรับ อิหร่าน ซูดาน ซาอุดิอารเบียแอฟริกา และ ยุโรป มหาวิทยาลัย ได้แยกตึกหอพักสำหรับ นักเรียนต่างชาติให้โดยเฉพาะ ซึ่งแยกออกจากนักเรียนอินเดีย และเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศอินเดียที่แยกหอพักต่างชาติ (International Hostel) และแยกหอพักหญิงชายอย่างชัดเจน

ที่มหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัยเดียวในอินเดียที่ได้นำ อาหารนานาชาติ อย่างเช่น Subway และ Baskin Robin และอาหารนานาชาติอื่นๆ ไว้ภายในมหาวิทยาลัยเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนต่างชาติ

        

Affiliations and Memberships

The University has the following approvals, memberships and recognitions:

มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาต่างๆ ของรัฐบาลอินเดีย และองค์กรต่างๆของต่างประเทศ

 • International Association of Universities (IAU)
 • International Association of Students in Economic and Commercial Sciences (AIESEC)
 • Indo-US Collaboration for Engineering Education (IUCEE)
 • International Society for Technology in Education (ISTE)
 • American Hotel and Lodging Association (AH&LA)
 • *University Grants Commission (UGC)*
 • Council of Architecture (COA)
 • All India Council for Technical Education (AICTE)
 • Hotel and Restaurant Association of Northern India (HRANI)

 

 ________________________________________________
 • Bachelor of Engineering (BE) ปริญญาตรี วิศวะกรรมศาสตร์

  • Computer Science & Engineering (CSE)
  • Computer & Communication Engineering (CCE)
  • Electronics & Communication Engineering (ECE)
  • Electrical Engineering (EE)
  • Electrical & Electronics Engineering (EEE)
  • Civil Engineering (CE)
  • Mechanical Engineering (ME)
  • Chemical Engineering (CHE)
  • Automobile Engineering (AME)
  • Petroleum Engineering (PE)
  • Aerospace Engineering
  • Mechatronics
  • Petroleum Engineering (PE)

  Master of Engineering (ME) ปริญญาโท วิศวะกรรมศาสตร์

  • Computer Science and Engineering (CSE)
  • Information Technology (IT)
  • Electronics & Communication Engineering (ECE)
  • Electrical Engineering (EE)
  • Mechanical Engineering (ME)
  • Civil Engineering (CE)
  • ME Honors (University Sponsored Program)
  • Automobile Engineering
  'Management ปริญญาตรี การจัดการและบริหาร'
  
  • Bachelor of Business Administration (BBA)
  • B.Com Bachelor's of Commerce(Hons.)
  • Master of Business Administration (MBA)
  • Masters of Business Administration (International Business)
  • MBA in Business Analytics in association with IBM
  'Hotel Management การโรงแรมและการบริหารการโรงแรม
  'Animation and Multimedia & Design
  ป.ตรี (B.Sc Animation & Multimedia )
  ป.ตรี (B.Sc Gaming & VFX  ) เกมส์
  ป.ตรี (B.Sc  File Production & Performing Art) ทำภาพยนตร์,หนัง
  ป.ตรี (B.Sc Fine Arts ) วิจิตรศิลป์
  ป.ตรี (B.Sc Fashion & Design )
  'Computer Applications คอมพิวเตอร์'
  
  • Bachelor of Computer Applications (BCA)
  • B.Sc. Computer Science
  • Master of Computer Applications (MCA)
  • Master of Computer Applications (MCA Lateral Entry)
  'Architecture and Design สถาปัตย์'
  
  • Bachelor of Architecture
  • Bachelor of Design (Interior Designing)
  'Legal Studies' กฏหมาย
  
  • Bachelor of Arts + Bachelor of Law (B.A+ LLB) - Integrated
  • Bachelor of Law (L.L.B)
  'Pharmacy' เภสัช
  
  • Bachelor of Pharmacy
  'Biotechnology' เทคโนโลยีชีวภาพ
  
  • B.Sc. Biotechnology (Bio-Tech)
  • M.Sc. Biotechnology (Biotech)
  • M.Sc in (Forensic Science and Toxicology) นิติเวชวิทยา
  • B.Sc in Agriculture (การเกษตร)
  'Journalism and Mass Communication'คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  
  • Bachelor of Journalism and Mass Communication (B.J.M.C)
  • Master of Journalism and Mass Communication 
   
  'Specialized Programs in Association with IBM' คอมพิวเตอร์ โดย บริษัท IBM 
  
  • B.E. (CSE) with Specialization in Cloud based Applications
  • B.E. (CSE) with Specialization in Big Data & Analytics
  • B.E. (CSE) with Specialization in Information Security
  • MBA in Business Analytics

 

ปริญญาตรี วิศวะกรรมศาสตร์ (4 ปี)

Computer Science & Engineering (CSE)

Computer & Communication (CCE)

 

Electrical Engineering (EE)

Electrical & Electronics Engineering (EEE)

Civil Engineering (CE)

Mechanical Engineering (ME)

Chemical Engineering (CHE)

Automobile Engineering (AME)

Petroleum Engineering (PE)

*Aerospace Engineering*

Mechatronics

Information Technology (IT)

 

ปริญญาโท วิศวะกรรมศาสตร์ (2 ปี)

Computer Science & Engineering (CSE)

Information Technology (IT)

Electronics & Communication Engineering (ECE)

Mechanical Engineering (ME)

Civil Engineering (CE)

 

.ตรี วิศวะกรรมคอมพิวเตอร์ โดย IBM (4 ปี )   

Cloud based Applications

Big Data & Analytics

Information Security

 

คณะ (Course)

.ตรี บริหารและการจัดการ (3 ปี )

*Bachelor of Business Administration*สาขา (Adverting & Marketing),(Banking & Finance),(Insurance & Risk Management),(Tourism & Event)

B.Com Bachelor's of Commerce (Hons.)

สาขา (Generel),  (Auditing & Taxation),(Advance Cost & Management Accouting),(E Commerce)

 

.โท บริหารและการจัดการ (2 ปี )

Master of Business Administration (MBA) สาขา International Business

Master of Business Administration (MBA) สาขา (HR),(Finance),(Marketing),(IT)

Master of Business Administration –Tourism & Hospitality Management (MBA-T- & HM)

Master of Commerce (Hons)

MBA in (Business Analytics) in association with IBM

 

.ตรี คอมพิวเตอร์ (3 ปี)

*Bachelor of Computer Applications*

B.Sc. Computer Science

 

.โท คอมพิวเตอร์ (3 ปี)

Master of Computer Applications

MCA Lateral Entry (2 ปี)

 

คณะ (Course)

 

สถาปัตยกรรมศาสตร์

ป.ตรี (B. Architecture  5 ปี)

 

**แอนิเมชัน และ มัลติมีเดีย – 3 ปี**

ป.ตรี (B.Sc Animation & Multimedia )

ป.ตรี (B.Sc Gaming & VFX  ) เกมส์

ป.ตรี (B.Sc  File Production & Performing Art) ทำภาพยนตร์,หนัง

ป.ตรี (B.Sc Fine Arts ) วิจิตรศิลป์

ป.ตรี (B.Sc Fashion & Design )

ป.โท (M.Sc Animation & Multimedia 2 ปี)

 

การจัดการโรงแรม และ การท่องเที่ยว 3 ปี

A.Hotel Management (การโรงแรม)

ป.ตรี (B.Sc. Hotel & Hospitality Management)

ป.ตรี (B.Sc.Resort & Event Management )

ป.ตรี (B.Sc. Restaurant & Retail Management)

B. Tourism (การท่องเที่ยว )

ป.ตรี (B.Sc. Airlines & Airport Managment)

ป.ตรี (B.Sc. Travel & Tourism Management)

ป.ตรี (B.Sc. Restaurant & Catering Management)

 

ป.โท (M.Sc in Hotel Management) -2 ปี

 

คณะ (Course)

.ตรี เทคโนโลยีชีวภาพ และเภสัชศาสตร์

*Bachelor of Pharmacy (เภสัช 4 ปี)*

B.Sc. Biotechnology (Bio-Tech) 3 ปี

B.Sc. (Medical Lab Technology) 3 ปี

 

.โท เทคโนโลยีชีวภาพ และ เภสัชศาสตร์

M.Sc. Biotechnology (Bio-Tech) 2 ปี

M.Sc. (Forensic Science & Toxicology)   นิติวิทยาศาสตร์ 2 ปี

 

คณะอื่นๆ

ป.ตรี เกษตรศาสตร์ 4 ปี

ป.ตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

ป.โท คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

ป.ตรี กฎหมาย Bachelor of Arts + Bachelor of Law – Honours 5 ปี

ป.ตรี กฎหมาย  (Bachelor of Law) 3 ปี

 

 

 

_____________________________________________________________

 

Chandigarh University สาธารณรัฐอินเดีย เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลง

เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพรรณี จันทน์คราญ รองอธิการบดี และ รักษาการผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Chandigarh University ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลง และหารือถึงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีประเด็นการหารือดังนี้

1.ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการในการจัดทำหลักสูตร 3+1 ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนนิสิต รวมไปถึงการฝึกงาน และ ฝึกอบรม
2.ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ เสนอกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ กับ Chandigarh University ถึงความเป็นไปได้เกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Summer School) หลักสูตร 3+1 และ 7+1 ให้นิสิตที่เรียนทางด้าน Hotel และ Tourism

3.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอแนวทางการทำวิจัยร่วมกับ Chandigarh University ทางด้านคณิตศาสตร์ จุลชีววิทยา และ เคมี
4.คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอกิจกรรมความร่วมมือการจัดWorkshop ด้านอาหารให้แก่บุคลากรของ Chandigarh University
5.คณะบริหารธุรกิจ เสนอกิจกรรมความร่วมมือกับ Chandigarh University ด้านการจัดทำหลักสูตรปริญญาร่วม การตีพิมพ์บทความวิจัย การฝึกงาน Visiting Professor และ Joint Conference
6.ผู้บริหารทั้ง 2 ฝ่ายเห็นชอบร่วมกันที่จะดำเนินกิจกรรมความร่วมมือร่วมกัน ภายหลังการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “Memorandum of Understanding”

 

มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับและประชุมกับ Chandigarh University ประเทศอินเดีย 
ดร.จิตริยา ปิ่นทอง รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ให้การต้อนรับและประชุมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ Prof. Dr. R.S Bawa, Vice Chancellor และ Prof. Rajan Sharma, Deputy Director of International Relations จาก Chandigarh University ประเทศอินเดีย ณ ห้องประชุม 1-308 ชั้น 3 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

 

STUDENT ACHIVEMENTS

INTERNATIONAL ACHEIVEMENTS :

 

 • 1. Moonbuggy developed by UIET engineers adjudged 1st in Asia and 12th all over the world at NASA, Huntsville, Albama, USA
 • 2. Ranked 1st in Asia for Design at Human Powered Vehicle Competition conducted by American Society of Mechanical Engineers at Florida, USA

 NATIONAL ACHEIVEMENTS :

 

 • 1. 1st position at IIT, Hydearabad in DTMF Robo Race
 • 2. 1st Position at NIT, Jalandhar in Robo Suspension Race
 • 3. 1st Position at IIT, Delhi in AMPHIBIAN BOTS
 • 4. 1st Position in innovative technical projects, Pushpa Gujral Science City
 • 5. 1st Position in Stair Climbing Mechanism at Inno- Tech 2014, Pushpa Gujral Science City

 

46/55 หมู่ 2 ซอย แจ้งวัฒนะ 28 ม.กรีนปาร์ค ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

Mobile : 080-6033360/ 086-3383664 Office:02-9649199 Fax.02-9649188
Line ID: gotobangalore  Facebook : www.facebook.com/GotoBangalore